top of page

A GLOBÁLIS MŰTÁRGYPIAC 2017-ES KILÁTÁSAI: REALISTA OPTIMIZMUS

2016 nem tartozott a globális műtárgypiac legkönnyebb évei közé: a tíz regionális aukciós piac közül nyolcban csökkenés volt tapasztalható. A műtárgy.com legfrissebb cikke az ArtTactic most megjelent, ArtTactic Global Art Market Outlook 2017 című elemzése nyomán annak járt utána, hogy miért lehetnek mégis pozitívak az idei kiáltások.

A globális műtárgypiac 2016-os és 2017-es kilátásai. Kép: ArtTactic

2016 legfontosabb lejtmenete a piacon az volt, hogy a New York-i és londoni modern és kortárs művészeti sztáraukciók eladásai 32,7%-kal estek, Londonban 41%-kal, míg New Yorkban 30%-kal az előző évihez képest. Azonban ez a lejtmenet alapvetően az év első felét jellemezte: ekkor a Sotheby’s 31%-os, míg a Christie’s 29%-os visszaesést könyvelhetett el. Ezzel szemben az év negyedik negyedévében ez a visszaesés lelassult illetve megállt a legnagyobb aukciósházaknál.

A 2017-es pozitív kiáltásokat az ArtTactic idén januári felmérése is alátámasztja. E szerint a legnagyobb növekedése az afrikai, dél-ázsiai, észak- és dél-amerikai piacokon lehet számítani.

A globális műtárgypiac 2017-es kilátásai régiók szerint. Kép: ArtTactic

Érdekes tendencia az, hogy a piacot egyre inkább a kínálat alakítja. 2016-ban a globális politikai bizonytalanságok miatt, amik közt elsősorban a Brexitet és az amerikai elnökválasztást kell említeni, a piac legdrágább szegmensében sokkal kevesebb tételt kínáltak eladásra, mint 2015-ben. Így az 5 millió dollárnál drágább művek szegmensében az eladások 35%-kal csökkentek, míg a 20 millió dollárnál drágábbaknál már 55%-kal.

A műtárgypiaci kezességvállalás, amely 2015-ben az egyik legnépszerűbb konstrukció volt, 2016-ban határozottan visszaesett (New Yorkban 1,1 milliárd dollárról 500 millióra), de még így is fontos szerepet játszik a piac legdrágább szegmensében. Ezeken a modern és kortárs művészeti aukciókon a Christie’s, a Sotheby’s és a Phillips esetében tavaly a tételek 30-40%-a esetében volt kezesség vállalva a minimum leütési árra. Ez pedig ezen az aukciók teljes forgalmának a 40-60%-át tette ki.

2016-ban nem csak a piac, hanem a vezető aukciósházak stábjai is átrendeződtek. A Phillips intenzíven elkezdte átcsábítani magához a Sotheby’s és a Christe’s rutinos munkatársait, hogy megtörje a két évszázados cég piaci dominanciáját. Ezzel egy időben a Sotheby’s pedig felvásárolta a Christie’s korábbi igazgatója által vezetett Art Agency Partners-t. Sőt, felvásárolták a műtárgypiaci elemzéssel foglalkozó Mei Moses Art Indices-t, illetve a műtárgyak természettudományos eredetiségvizsgálatával foglalkozó Orion Analytical lab-at is. Mindennek ellenére a műtárgypiaci szakértők több mint fele arra számít, hogy az idei évben a Christie’s lesz a legjobban teljesítő globális aukciósház, 42%-uk gondolja azt, hogy ez a Sotheby’s lesz, míg a Phillips élre törésében csak a 4%-uk hisz. Bár ez a 4%-ék nagyon kevésnek tűnik, de ha összevetjük azzal, hogy egy éve a szakértők 0%-a hitt ebben, nem kizárt, hogy a Phillips meglepetést okozzon a következő években.

A politikai bizonytalanságok nem csak 2016-ot határozták meg, hanem a műtárgypiac 2017-es eredményeit is alakíthatják. A Trump elnökség kiszámíthatatlan intézkedései, illetve a 2017-es francia, német és holland választások mind megbolygathatják a műtárgypiac 2017-es tendenciáit.

A globális műtárgypiac 2017-es kilátásai érintő kockázati tényezők. Kép: ArtTactic

Érdemes egy pillantást vetni az elemzésnek a kontinentális Európával foglalkozó részére is. Az globális északon belül Európában volt a legkisebb, 20%-os a visszaesés a Sotheby’s és a Christie’s modern és kortárs művészeti aukcióin. Ennek köszönhetően Európának a globális forgalomból való piaci részesedése is növekedett, 5,5%-ról 6,5%-ra. A kontinentális Európán belül pedig Párizs volt az a város, amely határozottan növelni tudta a piaci részesedését.

A 2017-es várakozásokkal kapcsolatban fontos, hogy a fent említett francia, német és holland választások elsősorban az európai műtárgypiacot befolyásolhatják.

A szakértők 2016 és 2017 eleji várakozásai az európai műtárgypiac teljesítményével kapcsolatban. Kép: ArtTactic

A szakértőknek mintegy harmada vár növekedést idén az európai műtárgypiacon, a nagyjuk stagnálásra számít, csökkenésre pedig csak 11%-uk készül, és ezek az adatok sokkal pozitívabbak a tavaly év eleji várakozásoknál. Azonban a 2017-es európai műtárgypiac egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy a Brexit megingatja-e Londonnak az európai műkereskedelemben betöltött vezető szerepét.

szerző: műtárgy.com

#Blog #AudienceEngagement

bottom of page